daunhotbaythanh@gmail.com
HotLine: 094 217 9636 - 098 365 8217 - 0252 3816 950
Dầu hộp số tự động và trợ lực lái CASTROL ATF DEX III
Dầu hộp số tự động dành cho các hộp số tự động của GM đời trước 2005 và của Ford đời 1982 đến 1996, các hộp số tự động yêu cầu tiêu chuẩn DexronR II, DexronR III hoặc MerconR, phù hợp với các bộ trợ lực lái xe vận tải.
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
- GM DexronR III-H, II-D